Correccions

Si es comet algun error factual hem de corregir-lo i indicar-ho a l’article original.

L’esmena d’aquesta errada estarà clarament identificada com a “CORRECCIÓ” al final de l’article, amb la data de la modificació i l’explicació pertinent.

Si l’error és important, eliminarem la publicació i hi deixarem una explicació.