Verificació de l'informació a l’AFP

La verificació de la informació és al cor de la missió i de la pràctica de l’AFP, pionera de les agències de notícies internacionals des dels seus inicis fa més de 180 anys. 

Amb el llançament d’un lloc web dedicat a la verificació de la informació, l’Agència respon a la proliferació de notícies falses en tota mena de suports. Aquesta iniciativa és una continuació del projecte collaboratiu CrossCheck, creat durant la campanya presidencial francesa del 2017 i en el qual l’AFP va tenir el paper decisiu de donar l’últim vistiplau dels articles verificats.

En aquesta pàgina, els periodistes de l’AFP desmenteixen mitjançant fets i dades concretes mentides i mitges veritats. A més, aporten el context sense el qual la informació no té sentit o, fins i tot, pot entendre’s de forma errònia. Aquesta feina, que busca ser neutral i feta sense prejudicis, també pot portar a confirmar la veracitat d’una informació considerada per alguns com a dubtosa.

Els periodistes seleccionen continguts per verificar seguint diversos criteris, entre els quals destaquen l’interès editorial, la magnitud de la difusió de la informació i/o la seva importància en el debat públic.

Realitzen aquesta tasca respectant en tot moment la missió de l’Agència de brindar al públic i als periodistes informació “exacta, imparcial i fiable”, com estableix la Carta de l’Agència France-Presse.

Aquesta feina es duu a terme gràcies a les aportacions de les redaccions de l’AFP arreu del món. De la mateixa manera que la resta de produccions editorials de l’Agència, segueix les nostres regles de bones pràctiques editorials i deontològiques.

Finalment, al llarg d’aquest procés, els periodistes busquen compartir consells i les eines que utilitzen per permetre que altres portin a terme les seves pròpies verificacions.

AFP Comprovem és part de les activitats de l’Agència France-Presse, l’estatut únic de la qual es regeix per una llei aprovada pel Parlament francès el 1957. Els ingressos de l’AFP provenen en un terç de les aportacions de l’Estat francès (en part per una subscripció al servei de notícies i per la seva missió d’interès general) i la resta dels seus ingressos comercials.

La creació de llocs de periodistes encarregats d’aquest blog també va ser possible gràcies a una associació, en part de caràcter financer, entre l’AFP i Facebook. Tot i així, aquesta associació no té cap incidència en la selecció de continguts, ni en les decisions editorials d’aquest servei.