Correccions

Si cometem un error fàctic en una publicació, hem de corregir-lo i afegir una nota al final de l’article que expliqui què hem canviat i quan ho hem fet. Al final d’aquesta pàgina hi ha un registre de totes les correccions que hem fet els últims anys.

Si l’error és fonamental, eliminarem l’article i deixarem una explicació de l’error i les circumstàncies per les quals s’ha produït. També publicarem la correcció a les mateixes xarxes socials que l’article original, per garantir que la correcció sigui vista.

Quan l’error ocorre en un format no editable, com per exemple les publicacions a les xarxes socials, esborrarem la publicació i publicarem una correcció en el mateix canal.

Al final dels nostres articles també assenyalarem les actualitzacions, aclariments o nova informació afegida després de la seva publicació.

Si vostè creu que hem comès un error fàctic en una publicació, pot fer-nos-ho saber a través de la nostra pàgina de Contacte, detallant el suposat error i les proves que acreditin que ho és. Les sol·licituds de correcció seran analitzades pels fact-checkers i els seus editors regionals. Les sol·licituds sense fonament, insultants, amenaçants o que suposin un atac coordinat evident no rebran cap resposta.

Si creu que violem els compromisos adquirits amb els European Fact-Checking Standards Network (EFCSN) o el codi de principis de l’IFCN, pot enviar una queixa mitjançant el procediment explicat aquí.

A continuació, una llista de les correccions que hem realitzat: