Les empreses que operen a Espanya estan sotmeses a les lleis tributàries nacionals

Copyright © AFP 2017-2023. Tots els drets reservats.

Publicacions que asseguren que de les 35 empreses espanyoles que formen l’IBEX (l’índex de referència de la borsa espanyola) només una tributa al país s’han compartit més de 6.100 vegades a les xarxes socials des de principis de juliol del 2021. No obstant això, aquesta afirmació, que ja va circular anys enrere, no és certa. El Ministeri d’Hisenda va explicar a AFP Comprovem que les empreses espanyoles i les estrangeres que operen al país estan sotmeses a les lleis tributàries nacionals. A més, la majoria de les grans empreses publiquen la seva tributació en les seves respectives pàgines web.

Les entrades inclouen la següent explicació en castellà: “De les 35 empreses espanyoles de l’IBEX només una tributa a Espanya; Laboratoris Grífols (catalana). País d’hipòcrites”. El missatge va circular milers de vegades en català a Facebook (1, 2) i també en castellà (1, 2, 3). La mateixa afirmació ja es va difondre a xarxes el 2019 (1, 2) i el 2020.

Captura de pantalla d’una publicació a Facebook, realitzada el 10 d’agost de 2021

Només una empresa de l’IBEX “tributa” a Espanya?

“És evident que totes les empreses espanyoles i les companyies que operen a Espanya estan sotmeses a les lleis tributàries espanyoles”, va assenyalar a AFP Comprovem el Ministeri d’Hisenda.

Entre les normes que han de complir les empreses, el ministeri va indicar la Llei 27/2014, del 27 de novembre de l’Impost sobre Societats. L’apartat “h” del títol II del preàmbul d’aquesta llei es centra en “la lluita contra el frau” i determina que és “essencial incrementar les mesures que afavoreixin una efectiva lluita contra el frau fiscal, no només en l’àmbit intern, sinó també a escala internacional”.

L’Agència Tributària, adscrita al Ministeri d’Hisenda i que s’encarrega de l’aplicació efectiva del sistema tributari i duaner, va apuntar que l’Impost sobre Societats (IS) dels grups consolidats, fonamentalment formats per grans empreses, va augmentar el 2019 fins als més de 8.000 milions d’euros de quota líquida positiva (que s’obté del resultat després de restar de la quota íntegra les deduccions o bonificacions), com figura a l’informe anual de recaptació referent a aquell any, el més recent disponible.  

Segons el missatge viral, l’única empresa que tributaria a Espanya seria el hòlding farmacèutic català Grífols. La portaveu dels laboratoris va dir a AFP Comprovem que aquesta afirmació és “un fake bastant inversemblant”, ja que “les empreses paguen on generen els seus ingressos/beneficis i per això seria impossible que grans empreses no tributessin a Espanya”

En el cas de Grífols, la companyia va assegurar que tributa pels beneficis generats en els territoris on es desenvolupa cada activitat, i que Espanya i els Estats Units concentren aproximadament el 81% dels ingressos globals del grup.

L’empresa catalana té disponible l’Informe Anual Integrat de 2020 i a partir de la pàgina 50 detalla la informació específica sobre les pràctiques fiscals de Grífols, la seva governança, el compliment normatiu i la contribució fiscal corresponent a l’exercici.

Per exemple, s’indica que durant el 2020, Grífols va pagar a Espanya 17,2 milions d’euros corresponents a pagaments anticipats d’impostos i una quota líquida de 10 milions, i va aconseguir 115,4 milions de beneficis obtinguts després d’impostos el 2020 excloent els dividends. Als Estats Units, en canvi, Grífols va aconseguir 414,9 milions d’euros de beneficis després d’impostos i va abonar una quota líquida de 64,3 milions d’euros.

PwC Espanya, que ofereix serveis d’auditories i assessorament legal i fiscal, va elaborar un estudi sobre la contribució tributària total de l’IBEX 35 l’any 2019. El document explicava que aquesta xifra va ascendir “més de 42.557 milions d’euros, dels quals 15.422 milions van ser impostos suportats i 27.135 milions, impostos recaptats”.   

Empreses de l’IBEX 35

L’índex IBEX engloba les 35 principals empreses espanyoles que cotitzen a la borsa.

Fonts del banc BBVA, consultat per AFP Comprovem, va afirmar que el missatge “es tracta clarament d’una notícia falsa”. Segons el seu informe de contribució fiscal, l’entitat bancària va aportar 3.288 milions d’euros d’impostos propis l’any 2020, dels quals 1.556 milions corresponen a pagaments relatius a l’Impost de Societats.

Del total de 8.325 milions d’euros d’impostos propis i de tercers abonats pel BBVA, Espanya (17,08%) fou la tercera regió que més contribució va rebre del grup financer amb 1.422 milions. No obstant això, Espanya descendeix al setè lloc del rànquing dels països que més valor van percebre quant a impostos propis, ja que va rebre una contribució de 111 milions en aquest concepte. 

Per la seva part, l’asseguradora MAPFRE va pagar 171,8 milions d’euros nets per impostos sobre beneficis a Espanya l’any 2020, segons el seu informe anual, sense detallar un desglossat d’aquests. 

International Airlines Group (IAG) va indicar a AFP Comprovem que la publicació que circula per xarxes “no és correcta”, ja que “IAG és una empresa espanyola i, per tant, paga impostos a Espanya”. Un informe de verificació independent de l’estat d’informació no financera consolidada plasma que a l’exercici del 2020 els Impostos sobre Societats pagats a Espanya ascendia a 95 milions d’euros. “El descens dels impostos pagats per país en els principals països on operem el 2020 obeeix a les pèrdues fiscals derivades de la pandèmia de covid-19”, va matisar l’informe.

Una altra empresa que forma part de l’IBEX 35 és Endesa, una companyia del sector elèctric, que en el seu document detalla que va abonar a Espanya un total de 207 milions d’euros en Impostos sobre Societats. Segons informa l’empresa, Espanya ha sigut la jurisdicció on Endesa més ha contribuït en el pagament d’impostos, representant un 90% del total d’impostos pagats i recaptats a l’exercici de l’any 2020.

La distribuïdora de roba Inditex va afirmar a l’AFP que “Espanya és el país més important en la contribució directa d’impostos del Grup, ja que és on s’ubica la seu central”. L’any 2020, Inditex va aportar 1.201 milions d’euros de contribució, fet que suposa un 25,61% del total global, assenyala el seu informe. D’aquesta quantitat, 620 milions corresponen a impostos propis de l’empresa, i els 581 restants són impostos recaptats. El segon país on Inditex paga més impostos propis és els Estats Units amb 129 milions d’euros.

Com indica el seu recompte anual, l’entitat bancària CaixaBank va pagar 1.132 milions d’euros a Espanya corresponents a tributs propis pagats en la seva condició de contribuents. El mateix informe assenyala que el grup financer va tenir una despesa per Impostos sobre Societats de 169 milions d’euros a Espanya.